Arteterapia

mandalaARTETERAPIA – czyli terapia poprzez sztukę – warsztaty i zajęcia dla dzieci i dorosłych.

Sztuka odgrywa ważną rolę w oddziaływaniu na stan emocjonalny człowieka, pomaga odzyskać równowagę psychiczną, rozładować frustracje, zmniejszyć depresję czy lęki, pomaga zmienić negatywne nastawienie w pozytywne oraz niweluje agresywne zachowania.

Sztuka umożliwia więc dokonanie PRZEMIANY I ROZWÓJ OSOBISTY – za pomocą działań i materiałów artystycznych.

Jej podstawowe funkcje terapeutyczne to:

 • funkcja korekcyjna (przekształca postawy),
 • funkcja edukacyjna (dostarcza wiedzy),
 • funkcja rekreacyjna (ułatwia relaks i wypoczynek).

Do technik wykorzystywanych w arteterapii należy głównie rysunek i malarstwo, ale także m.in. Lepienie w glinie, masie solnej, papieroplastyka.

Uczestnictwo w zajęciach arteterapii wzbogaca każdego człowieka o szereg nowych doświadczeń, wspaniale kształtuje jego wyobraźnię, funkcje poznawcze i niezwykle pozytywnie wpływa na sferę emocji każdego człowieka.

Efekty działań i pracy artystycznej motywują do dalszej pracy, dostarczają wiele satysfakcji i dowartościowują.

Co ważne – od uczestnika arteterapii nie wymaga się specjalnych umiejętności czy talentów. Ważny jest sam proces tworzenia, ekspresja, a także wspólne odczytywanie dzieła, rozszyfrowania zawartych w nim znaczeń. To podstawowa różnica pomiędzy arteterapią a „zwykłymi” zajęciami plastycznymi czy muzycznymi.

Osoba poddana arteterapii ma szansę lepiej zrozumieć siebie, poznać naturę swoich problemów i trudności. A to może prowadzić do zmiany w postrzeganiu siebie.

Zajęcia artystyczne z elementami Arteterapii dla dzieci służą rozbudzeniu ich wyobraźni, zachęceniu do otwarcia się na nieograniczone możliwości twórczego działania zmysłami; dotykiem, wzrokiem czy słuchem. Mogą one obudzić ich pragnienia, a także uciszyć „niedobre” emocje. Jednocześnie dzieci poznają siebie nawzajem i odmienność drugiego człowieka. To chwile refleksji zarówno dla dziecka jak i dla prowadzącego warsztaty. Prowadzący zachęca dzieci do poszukiwania artystycznego, do działania w grupie. Główną korzyścią dla uczniów poddających się arteterapii jest uwolnienie nagromadzonych emocji, zmniejszenie poziomu napięcia, akceptacja siebie, możliwość lepszego poznania motywów własnych zachowań. Arteterapia pozwala na pozawerbalne komunikowanie się, zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa, bycia rozumianym i docenianym.

Arteterapia to oddziaływanie twórcze w kierunku wywoływania doznań przez różnorodne formy sztuki, tj.:

 • relaksacja – wyciszanie emocji,
 • muzykoterapia – taniec i muzykowanie,
 • choreoterapia – praca z własnym ciałem,
 • sztuki plastyczne – twórcze działanie wykorzystujące malarstwo, rzeźbę, rysunek,

Zajęcia w naszej pracowni mają na celu:

 • poprawę samopoczucia,
 • poprawę koncentracji,
 • poprawę stabilności emocjonalnej,
 • wzmocnienie poczucia wartości,
 • pozytywne nastawienie do świata i ludzi,
 • wspomaganie w odkrywaniu swoich uzdolnień,
 • obudzenie wiary w społeczną przydatność,
 • zmianę zachowania na bardziej korzystne,
 • aktywizacje w codziennym życiu,
 • wyrabianie samodzielności,
 • pracę w grupie.

Propozycje zajęć plastycznych z elementami arteterapii:

 1. Warsztaty z mandalą
  Mandala to obrazy w kształcie koła, ich zadaniem jest pobudzanie naszej podświadomości do wypracowania sobie cech, które się symbolicznie przedstawiają za pomocą odpoiwedniej kolorystyki.
  Pomagają nam również nawiązać kontakt z tym co w nas najlepsze i doskonałe a co było do tej pory uśpione.
 2. Bajkoczytanie – to zajęcia dla dzieci w wieku 2,5-10 lat – połączone z zajęciami plastycznymi.
 3. Wrażanie emocji poprzez sztukę.
  Malarstwo, rysunek, rzeźba, kolaż (komponowanie różnych obrazów z różnych materiałów i tworzyw naklejonych na płótnie czy papierze).
 4. Autorskie scenariusze zajęć o różnej tematyce – każdy z elementami arteterapii.

mandala_adriankamandala_01mandala_02

Tematyka warsztatów może być ustalana indywidualnie, stosownie do oczekiwań i potrzeb – zawsze z uwzględnieniem wieku uczestników oraz ich możliwości psycho-fizycznych.

Dodatkowe atrakcje to:

 • możliwość upieczenia kiełbasek na ognisku (na terenie pracowni przygotowane jest miejsce na ognisko lub grill),
 • zwiedzanie okolicy – warto także odwiedzić naszą miejscowość aby zobaczyć ciekawe i urokliwe miejsca Lisowic i pobliskich Prochowic poznając je przy okazji dobrej zabawy w geocaching (poszukiwanie skrytek ze skarbami za pomocą GPS).

Prosimy o zamawianie warsztatów z odpowiednim wyprzedzeniem.
Warsztaty w pracowni „Fabryka Pomysłów” odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 800 do 1400 i od 1700 do 1900.

Istnieje też możliwość indywidualnego dostosowania terminu i godziny warsztatu.

Ceny warsztatów:
Cena za 1 godz. zajęć dla 1 osoby – 15 zł.
Cena za 1 godz. zajęć dla 1 dziecka + 1 osoba dorosła – 26 zł.
Cena karnetu – 4 godziny dla 1 osoby – 56 zł.
Cena karnetu – 8 godzin dla 1 osoby – 100 zł.
Cena karnetu – 8 godzin dla 1 dziecka + 1 osoba dorosła – 180 zł.
Cena za 1 godzinę dla grup powyżej 5 osób – rabat 20%
Cena za 1 godzinę dla grup powyżej 15 osób – rabat 40%

Wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć i wykonania prac są wliczone w koszty warsztatów.

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na warsztaty jest dokonanie wpłaty zaliczki w wys. 20% wartości zamówienia nie później niż 7 dni przed planowanymi zajęciami.

Pracownia zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty zaliczki za warsztaty w przypadku rezygnacji z zajęć przez Uczestnika na 3 dni przed terminem.

DSCF0932